Podstawa programowa

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa cele wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze oraz efekty w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Zadania przedszkola

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka.
 2. Tworzenie warunków dla swobodnego rozwoju, zabawy i odpoczynku.
 3. Wspieranie aktywności podnoszącej integrację sensoryczną.
 4. Zapewnienie organizacji warunków dla nabywania doświadczeń.
 5. Wspieranie samodzielnej eksploracji świata przez dziecko.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości i indywidualności dziecka.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji i uczuć.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość estetyczną.
 10. Tworzenie warunków dla samodzielnej eksploracji przyrody.
 11. Współdziałanie z rodzicami i różnymi środowiskami.

Warunki i sposób realizacji

Zajęcia kierowane i niekierowane, wykorzystanie każdej sytuacji edukacyjnej, zabawa jako główna metoda nauki, współpraca z rodzicami, przygotowanie do posługiwania się językiem obcym.

Fizyczny obszar rozwoju

Umiejętności samoobsługowe, uczestnictwo w zabawach ruchowych, inicjowanie zabaw konstrukcyjnych.

Emocjonalny obszar rozwoju

Rozpoznawanie i nazywanie emocji, szanowanie emocji, adaptacja w nowym otoczeniu.

Społeczny obszar rozwoju

Poczucie własnej wartości, nawiązywanie relacji, rozumienie wartości społecznych.

Poznawczy obszar rozwoju

Rozumienie świata, wyrażanie się za pomocą języka, eksperymentowanie z muzyką, plastyką, nauka i zabawa z elementami języka obcego.

Umiejętności miękkie

W Najprzedszkolach kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności miękkich u naszych najmłodszych wychowanków. Rozumiane są one jako zestaw kompetencji, które umożliwiają efektywne zarządzanie myśleniem, emocjami i zachowaniami, co z kolei sprzyja osiąganiu sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Badania, w tym te przeprowadzone przez Deloitte Access Economics, wskazują, że umiejętności te będą kluczowe w przyszłości na rynku pracy, szacując, że w 2030 roku aż 67% zawodów będzie wymagało przede wszystkim kompetencji społecznych.

Wśród najważniejszych umiejętności miękkich wymienia się inteligencję emocjonalną, umiejętność motywowania siebie i innych, empatię, umiejętność skutecznej komunikacji, budowanie relacji, metody szybkiej nauki, publiczne wystąpienia, a także umiejętność korzystania z internetu w sposób odpowiedzialny i budowanie osobistej marki. Uznając ich znaczenie, oprócz standardowego programu edukacyjnego, włączyliśmy do naszej oferty przedszkolnej naukę tych kluczowych kompetencji społecznych.

Program ten został opracowany przez dr. Mateusza Grzesiaka, adiunkta Katedry Zarządzania Akademii WSB, który jest uznawany za eksperta w dziedzinie umiejętności miękkich. Posiadający doktoraty z psychologii, pedagogiki oraz zarządzania, dr Grzesiak jest twórcą nowoczesnych programów edukacyjnych, za które otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień, w tym Medal Komisji Edukacji Narodowej i Brązowy Krzyż Zasługi. Jego doświadczenie i zaangażowanie w rozwój umiejętności miękkich w Polsce zapewniają wysoką jakość naszego programu.

Model umiejętności miękkich stworzony przez dr. Grzesiaka dzieli te kompetencje na cztery główne kategorie: marketing, rozwój osobisty, zarządzanie oraz duchowość. W naszym przedszkolu program edukacyjny oparty jest na tych kategoriach, a wybór konkretnych umiejętności dostosowujemy do wieku i etapu rozwoju dzieci. Nauka odbywa się poprzez atrakcyjne gry i zabawy, co pozwala na efektywne przyswajanie wiedzy bez zbędnej teorii.

Dzięki naszemu programowi, dzieci wychodzące z Najprzedszkola wykazują się lepszym zarządzaniem emocjami, umiejętnością wyrażania potrzeb, budowania relacji z innymi oraz zdrowym podejściem do wielu aspektów życia. Nasza koncepcja kształcenia umiejętności miękkich zapewnia wychowanie osób etycznych, skutecznych, inteligentnych i sprawnych, co jest niezmiernie ważne już od najmłodszych lat.

Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych

zaplanowanych do realizacji w roku szkolnym 2023/2024

Wrzesień

Rozpoczęcie roku przedszkolnego

Sprzątanie świata

Dzień dyni

Dzień przedszkolaka

Konkurs plastyczny z cyklu 
„Mały i Duży Artysta”

Październik

Pasowanie na przedszkolaka

Projekt z Wrocławskim Hospicjum dla dzieci

12-lecie założenia naszej 
sieci przedszkoli

Światowy Dzień Zwierząt

Listopad

Święto Niepodległości

Dzień Tolerancji i Życzliwości

Grudzień

Spotkanie z Mikołajem

Tydzień Bożonarodzeniowy

Udział w akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”

Jasełka dla przedszkolaków

Konkurs plastyczny z cyklu „Mały i Duży Artysta”

Styczeń

Dzień Babci i Dziadka

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Międzynarodowy Dzień LEGO

Luty

Przedszkolny Bal Karnawałowy

Legendy i krasnale wrocławskie

Marzec

Poznajemy kulturę, 
tradycje oraz kuchnie europejskich krajów

Dzień Teatru – przedstawienie 
Rodzice-Dzieciom

Światowy Dzień 
Zespołu Downa

Kwiecień

Tydzień Wielkanocny

Konkurs plastyczny z cyklu
 „Mały i Duży Artysta”

Maj

Dzień Mamy i Taty

Tydzień z wartościami 
Jespera Juula

Piknik rodzinny

Rowerowy Maj

Czerwiec

Dzień Dziecka

Zakończenie roku przedszkolnego

Zajęcia dodatkowe w Najprzedszkolu

– kształtowanie umysłów i ciał młodych odkrywców

Basen

Pływanie to nie tylko sport, ale przede wszystkim aktywność wspierająca wszechstronny rozwój dziecka.
Przy pomocy zabaw i nowoczesnych akcesoriów, maluchy uczą się oswojenia
z wodą, samodzielnego pływania, bezpiecznych skoków i nurkowania. 
To doskonała okazja do wzmocnienia mięśni, poprawy postawy i przeżycia emocjonalnych triumfów. Zajęcia w szkole pływania FALA, dostępne dla dzieci od 4 roku życia, łączą naukę z zabawą, oferując niezapomniane wrażenia.

Dogoterapia

Niezwykle atrakcyjna forma zajęć 
z wykorzystaniem psów, która ma na celu poprawę interakcji dzieci z czworonogami, rozwój koncentracji i pokonywanie lęków. Bliski kontakt z psem przynosi maluchom radość i pozytywnie wpływa na ich rozwój emocjonalny. Zajęcia, skierowane do najmłodszych grup przedszkolnych 
(2,5-latków i 3-latków), prowadzone
przez wykwalifikowaną dogoterapeutkę, stwarzają szansę na nowe, 
życiowe doświadczenia.

Gimnastyka

Specjalnie zaprojektowane zajęcia gimnastyczne mają na celu zapobieganie problemom zdrowotnym wynikającym z niewłaściwej postawy ciała. Przez zabawę i odpowiednio dobrane ćwiczenia, dzieci mogą korygować niedociągnięcia wynikające z nadmiernego siedzenia, na przykład przed ekranem. Ćwiczenia, prowadzone przez doświadczonego fizjoterapeutę, uczą prawidłowych wzorców ruchowych, wspierając zdrowy rozwój fizyczny każdego przedszkolaka.

Zajęcia taneczne

Od najmłodszych lat dzieci odczuwają naturalną potrzebę ruchu i zabawy. Jednym z najlepszych sposobów, aby połączyć te dwie pasje, jest taniec. Na zajęciach dzieci angażują się spontanicznie w różne formy zabawy związane z ruchem i tańcem. Taniec nie tylko stanowi doskonałą formę rozrywki, lecz także korzystnie wpływa na kondycję psychofizyczną dzieci,
rozwijając ich osobowość. Nauka konkretnej choreografii tanecznej kształtuje cierpliwość, systematyczność oraz samodyscyplinę.

LEGO® Education

Nasze przedszkole oferuje edukację poprzez zabawę z wykorzystaniem klocków LEGO Education. To nowoczesna metoda nauki, która rozwija kreatywność, umiejętności konstrukcyjne i językowe. Zajęcia prowadzone są przez szkoloną kadrę, umożliwiając dzieciom eksplorację własnych pomysłów i rozwijanie umiejętności matematycznych oraz społecznych.

Zajęcia muzyczno-rytmiczne

Zajęcia te są źródłem radości i nauki, łącząc śpiew, grę na instrumentach
i ćwiczenia rytmiczne. Rozwijają wyobraźnię muzyczną, uczą pracy w grupie i budowania więzi. Korzystnie wpływają na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny, wspierając harmonijny
rozwój dziecka.

Zajęcia teatralne

Edukacja teatralna, poprzez zabawę z elementami teatru, rozwija wyobraźnię, umiejętności komunikacyjne i emocjonalne. Pomaga przełamać nieśmiałość, budować pewność siebie i uczy wyrażania własnych uczuć. Zajęcia teatralne kształtują również postawy moralne, rozwijają umiejętności literackie oraz kreatywność, stanowiąc cenne wsparcie w harmonijnym rozwoju przedszkolaka.

Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe to dynamiczne gry i zabawy ruchowe, które odgrywają kluczową rolę w wychowaniu fizycznym. Pomagają kształtować zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, a także zdolność do współdziałania w grupie. Poprawiają samopoczucie, kondycję zdrowotną oraz uczą zasad zdrowej rywalizacji. Dzięki nim dzieci rozwijają zręczność, szybkość, siłę i uczą się zasad funkcjonowania w zespole, co jest fundamentem dla ich przyszłego sukcesu zarówno w sporcie, jak i życiu społecznym.

Zajęcia z psychologiem

Odkrywamy na nich tajemnice emocji. Podczas zajęć dzieci uczą się rozpoznawania i nazywania swoich emocji, a także zdobywają umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczuciami. Dzieci mają szansę rozwijać swoją emocjonalną inteligencję oraz umiejętności społeczne, co pomoże im lepiej radzić sobie w relacjach z innymi oraz w różnych sytuacjach życiowych.

Sensoplastyka

Zajęcia stymulujące wyobraźnię i rozwijające kreatywność na wielu płaszczyznach, wykorzystując różnorodność kolorów, faktur, konsystencji, a nawet smaków. Dzieci mają możliwość eksperymentowania, odkrywania oraz tworzenia, podczas gdy każdy ich zmysł jest zaangażowany w proces twórczy. Od dotyku po smak, od wzroku po zapach – każda chwila zajęć to podróż przez zmysłowe doznania.

Dzięki zróżnicowanej ofercie, każde dziecko ma szansę znaleźć coś dla siebie, co pomoże mu rozwijać jego pasje, zdolności interpersonalne, krytyczne myślenie i kreatywność. Nasze przedszkole stawia na holistyczny rozwój dzieci, zapewniając im najlepsze warunki do nauki i zabawy w bezpiecznym, stymulującym środowisku.

Najskuteczniejsze metody
stosowane w Najprzedszkolu – wychowanie przyszłości

Dążymy do odkrycia i rozwijania wewnętrznych talentów oraz mocnych stron każdego dziecka, aby umożliwić im spełnianie marzeń i rozwijanie pasji. Naszym celem jest wykształcenie poczucia własnej wartości i samodzielności w dążeniu do celów, aby zapewnić najlepsze wyniki.

Prezentujemy dziecku świat w jego autentycznej formie, ucząc radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach życiowych. Tworzymy środowisko sprzyjające uczeniu się poprzez doświadczenia, popełnianie błędów i wyciąganie wniosków, co pozwala na budowanie osobistej
hierarchii wartości.

Stosujemy metody wychowawcze oparte na pozytywnej dyscyplinie, która koncentruje się na wspieraniu dobrych zachowań przez zrozumienie i szacunek, a nie karę. Dzieci uczą się odpowiedzialności za swoje działania w atmosferze wzajemnego poszanowania.

Promowanie zdrowych nawyków jest kluczowe dla wszechstronnego rozwoju dzieci. Poprzez edukację i praktyczne działania, uczymy je, jak rozpoznawać i wybierać zdrowy styl życia, co przekłada się na ich zdolność do samodzielnych, pozytywnych wyborów w przyszłości.

Wykorzystujemy klocki LEGO®️ jako narzędzie pobudzające wyobraźnię i kreatywność. Zabawa klockami LEGO®️ wspiera rozwój umiejętności społecznych, językowych i matematycznych poprzez twórcze działanie i zabawę dostosowaną do wieku dziecka.

Inspirujemy się wartościami promowanymi przez Jespera Juula, skupiając się na komunikacji i relacjach budowanych
na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Przywiązujemy dużą wagę do emocjonalnego wsparcia dziecka w procesie jego rozwoju.

Nasze przedszkole posiada naturalne place zabaw, które promują harmonijny rozwój dziecka we wszystkich sferach: poznawczej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej. Place te stymulują wyobraźnię, integrację sensoryczną oraz motorykę.

Stosujemy indywidualne podejście do edukacji poprzez tutoring oraz pracę metodą projektu, co pozwala na głębokie zrozumienie
i praktyczne zastosowanie wiedzy. Projekty edukacyjne inspirują do eksploracji i są dostosowane
do zainteresowań i potrzeb rozwojowych dzieci.

Model edukacyjny Najprzedszkola

Styl wychowania autorytatywny: wyznaczamy jasne reguły i standardy, jednocześnie zachęcając do dyskusji i zrozumienia ich uzasadnienia. Akceptujące i skoncentrowane na dziecku wychowanie: oferujemy wsparcie, zrozumienie i akceptację, jednocześnie wymagając i kontrolując postępy w nauce. Nauczyciel pełni rolę przewodnika, pomagając dzieciom w osiąganiu samodzielności.

W Najprzedszkolu dążymy do tego, by każde dziecko czuło się zrozumiane, wspierane i motywowane do rozwijania swoich unikalnych talentów. Zapewniamy środowisko, które jest bezpieczne, stymulujące i pełne miłości, gdzie dzieci mogą rozwijać swoje pasje, zainteresowania i umiejętności. Nasza filozofia opiera się na przekonaniu, że każde dziecko jest wyjątkowe i zasługuje na indywidualne podejście, które pozwoli mu osiągnąć pełnię swojego potencjału.

Wszystkie te metody i podejścia łączymy w spójny system edukacyjny, który jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się świata, przygotowując dzieci nie tylko do przyszłej edukacji, ale i do życia w społeczeństwie. W Najprzedszkolu uczymy dzieci, jak być nie tylko dobrymi uczniami, ale także wrażliwymi i odpowiedzialnymi ludźmi.

Stawiamy na rozwój kompetencji społecznych, emocjonalnych oraz kognitywnych, jednocześnie dbając o to, by nasze metody nauczania były atrakcyjne, nowoczesne i skuteczne. Dzięki temu przedszkolaki w Najprzedszkolu doświadczają edukacji w sposób, który jest dla nich naturalny i przyjemny, co przekłada się na ich późniejsze sukcesy edukacyjne i osobiste.

Zachęcamy rodziców do aktywnego uczestnictwa w procesie edukacyjnym ich dzieci, oferując regularne spotkania, warsztaty i sesje informacyjne, które pozwalają lepiej zrozumieć stosowane przez nas metody i podejścia. Wierzymy, że współpraca pomiędzy nauczycielami, dziećmi i rodzicami jest kluczowa dla skutecznego rozwoju i edukacji.